Trường Mầm non Xuân Viên thuộc địa bàn thôn Cát Thủy xã Xuân

Viên huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trường thành lập từ năm 1998 bước

đầu chỉ là những lớp lẻ, học nhờ hội quán thôn xóm, giáo viên chưa đạt trình

độ chuẩn, tỷ lệ học sinh đến trường còn ít, trang thiết bị đơn sơ chưa đáp

ứng được yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ. Trải qua bao thăng thầm của xã

hội được sự quan tâm của các cấp các ngành từ 5 năm trở lại đây trường có

nhiều khởi sắc..

Năm học 2014- 2015 đơn vị có 9 nhóm, lớp với tổng số học sinh 233

cháu. Có 27 Cán bộ, giáo viên và nhân viên ( Trong đó CBQL 3 Đ/C, giáo

viên 18 Đ/C, nhân viên hành chính 2 Đ/C và nhân viên nuôi dưỡng 3 Đ/C,

bảo vệ 1người) tất cả các đ/c đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường có 2 tổ

chuyên môn và 1 tổ Hành chính, có tổ chức công đoàn và Chi bộ Đảng độc

lập.

Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền chăm sóc

nuôi dạy trẻ theo khoa học và động viên các gia đình cho con ăn bán trú tại

trường để đảm bảo sức khoẻ cho các cháu, cuối năm học đã đạt được chất

lượng cao về chăm sóc và giáo dục.

Chỉ đạo tốt các phong trào thi đua: “ Xây dựng Trường học thân thiện

học sinh tích cực” Các cuộc vận động “ Hai không” Cuộc vận động “Học

tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô

giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo”, “ Dân chủ - Kỷ cương -

Nhà trường không ngừng phấn đấu về mọi mặt phát triển về chất

lượng giáo dục toàn diện, hàng năm nhà trường tổ chức họp hội nghị công

nhân, viên chức, cam kết trách nhiệm cho từng giáo viên, phân công, công

việc đúng người đúng việc để giáo viên thực hiện và phấn đấu cuối năm

học đạt chất lượng cao, với tinh thần trách nhiệm và xác định được nhiệm

vụ trọng tâm “Chăm sóc- nuôi dưỡng – giáo dục các cháu lứa tuổi từ 0 đến

6 tuổi”. Chi bộ và ban Giám Hiệu nhà trường cùng các tổ chức công đoàn,

cùng phối hợp một cách nhịp nhàng, tập trung xây dựng các loại kế hoạch

ngay từ đầu năm học dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo Dục Nghi Xuân.

 Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở,

Phòng GD &ĐT. Cùng với sự nỗ lực của tập thể CB – GV - NV nhà trường

đã không ngừng phát triển vững mạnh về số lượng và chất lượng đến nay

trường đã có nhiều giáo viên giỏi cấp trường, cấp Huyện, chiến sĩ thị đua

cấp cơ sở. Nhiều năm liền được công nhận tập thể lao động tiên tiến và đã

đạt Trường Chuẩn Quốc gia mức độ I .

Với mục tiêu “ Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai” Các cháu

được nuôi dưỡng, dạy dỗ, vui chơi trong môi trường đầy đủ tiện nghi sinh

hoạt và học tập an toàn. Nhờ có đổi mới công tác quản lý phù hợp với tình

hình thực tế để nâng cao chất lượng giáo dục. Trường Mầm non Xuân Viên

luôn phấn đấu là trường Mầm non suất xắc, phát triển vững chắc trong từng

bước đi của mình, mãi là niềm tin, niềm tự hào về nhiệm vụ trồng người mà

Đảng và nhân dân giao phó.